Energielabel Holland

Energielabel bedrijfspand

Bent u op zoek naar een energielabel voor uw bedrijfspand?Β  Onze EPA-U adviseurs staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van energielabels. De energielabels die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar rechtsgeldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO. Na registratie kunt u dit online terugvinden op www.ep-online.nl.

DIRECT AANVRAGEN BEDRIJFSPAND

Waarom een energielabel bedrijfspand?


Waarom is een energielabel voor uw bedrijfspand belangrijk? Sinds 2015 kan het ontbreken ervan leiden tot een bestuurlijke boete. Daarnaast selecteren klanten en consumenten bedrijven steeds vaker op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een "groen" energielabel draagt bij aan een duurzame uitstraling, versterkt uw imago en vergroot uw naamsbekendheid. Bovendien zijn energiezuinige bedrijfspanden gemakkelijker te verhuren en behouden ze hun waarde. Investeer vandaag nog in een energielabel en profiteer van deze voordelen.

Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft de energieprestatie van het bedrijfspand weer in de energieklassen A t/m G. Een bedrijfspand met energielabel A is energiezuinig en een bedrijfspand met energielabel G is energie-onzuinig. Voor het bepalen van het energielabel inspecteert een gecertificeerd adviseur o.a. de opbouw van de constructies, de toepassing van isolatie, luchtbehandeling, koeling, verwarming en verlichting.

Ons proces

01

Aanvraag online

Vraag eenvoudig uw energielabel aan via onze gebruiksvriendelijke website. Vul het aanvraagformulier in en voltooi de betaling online.

02

Contact & bezoek

Ons team neemt contact met u op via telefoon of email. De adviseur bezoekt de woning of het bedrijfspand om de huidige situatie vast te stellen.

03

Ontvangen energielabel

Binnen een korte tijd ontvangt u uw energielabel. Het label is nauwkeurig en voldoet aan alle eisen.

04

Afronden project

Proficiat! U heeft nu uw energielabel ontvangen. Het is tijd om uw project af te ronden.

Wanneer is een energielabel bedrijfspand niet verplicht?

Het energielabel is niet in alle gevallen verplicht. Voor sommige panden geldt namelijk een vrijstelling. In de volgende gevallen heeft u geen energielabel nodig voor uw winkel, kantoor of overige utiliteit.

  • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.

  • Beschermde monumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Monumentenwet 1988, monumenten waarop artikel 5 van die wet van toepassing is, krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monumenten en monumenten waarop, voordat zij zijn aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is.

  • Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt.

  • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 mΒ².

  • Gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben.

  • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.

  • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten.

  • Gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 17 van de Onteigeningswet worden verkregen en, met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt.

Diensten bedrijfspanden

Energielabel

Bent u op zoek naar een energielabel voor uw bedrijfspand? Onze EPA-U adviseurs staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector Centraal Register Techniek en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van energielabels.

Maatwerkadvies

Het rapport van Energielabel Holland geeft concreet en helder aan welke maatregelen u dient te nemen voor het verbeteren van uw energielabel. Wilt u weten hoe u de energieprestatie van uw bedrijfspand kunt verbeteren? Maak dan gebruik van een Maatwerkadvies energiebesparing van Energielabel Holland.

Meetrapport NEN 2580

Een NEN 2580 meetrapport van Energielabel Holland geeft exact inzicht in de vloeroppervlakte en een analyse van een gebouw op ruimtefunctieniveau. Indien u voorafgaand aan een koop- of huurtransactie een NEN 2580 meetrapport laat opstellen, voorkomt dat discussies achteraf en bespaart u tijd en kosten.

DIRECT AANVRAGEN BEDRIJFSPAND

Energielabel
Rapport verbeteren energielabel
Maatwerkadvies energiebesparing
Plattegrond en meetstaat NEN 2580

Hulp nodig?

Mocht u niet zeker weten of uw bedrijfspand is vrijgesteld voor het energielabel neem dan geheel vrijblijvend contact op viaΒ 020 7162767. Wij geven u graag uitsluitsel.

Combi-pakketten bedrijfspanden

Energielabel Holland biedt voordeel aan opdrachtgevers die meerdere diensten willen laten uitvoeren. Heeft uw opdracht betrekking op meerdere woningen en/of bedrijfsonroerend goederen? Vraag een offerte aan en informeer naar de mogelijkheden voor korting. Uit ervaring weten we dat er vaak combinaties van diensten gevraagd worden, hieronder bieden we ze aan als β€˜pakketten’. Vraag vooral ook offerte aan als u een andere combinatie wenst.

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Nog vragen over Energielabels, Maatwerkadviezen en Meetrapporten?

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en advies op maat.

DIRECT AANVRAGEN BEDRIJFSPAND

Energielabel
Rapport verbeteren energielabel
Maatwerkadvies energiebesparing
Plattegrond en meetstaat NEN 2580

DIRECT AANVRAGEN WONINGEN

Energielabel
Puntentelling
Maatwerkadvies energiebesparing
Inmeten en plattegrond

DIRECT AANVRAGEN BEDRIJFSPAND

Energielabel
Rapport verbeteren energielabel
Maatwerkadvies energiebesparing
Plattegrond en meetstaat NEN 2580

DIRECT AANVRAGEN WONINGEN

Energielabel
Puntentelling
Maatwerkadvies energiebesparing
Inmeten en plattegrond

Offerte combi-pakket bedrijfspanden aanvragen

Gelieve onderstaand formulier volledig in te vullen om een accurate offerte te ontvangen. Alle velden zijn verplicht in te vullen, zodat wij u een gedetailleerde en gepersonaliseerde offerte kunnen opsturen.